Upgrade 3 4

Bụi mờ ải nhạn

141 Lượt xem
·
·
12/05/2023

Tám năm nơi đất Hán làm con tin, Hắc Bạch Cốt Tố lớn lên cùng Vương Chiêu Quân, con gái quan gián nghị đại phu Vương Trung, hai người có lời thề ước. Chàng họa hình Chiêu Quân, chẳng may bức họa lọt vào tay gian thần Mao Diên Thọ. Tình cờ Hán đến gặp Chiêu Quân ra lệnh tiến cung nàng. Vương Trung chống lệnh bị gán tội khi quân và bị đày ra biên trấn. Được Hán Trung sủng ái, Chiêu Quân xin vua tha tội cho cha và tố cáo Mao Diên Thọ đã cướp đoạt tài sản của cha mình trong đó có bảo vật là bức họa hình nàng. Hán vương chuẩn y, cho lệnh rước Vương Trung về triều và lột áo mão đuổi Diên Thọ về làm thứ dân. Hắc Bạc Cốt Tố trốn về Phiên quốc, trước khi ra đi, chàng tặng Chiêu Quân chiếc áo hồ cừu và một con dao vàng. Mao Diên Thọ ôm bức họa Chiêu Quân sang Phiên dâng lên Phiên vương. Phiên vương bèn sai Hắc Bạch Cốt Tố dấy động can qua buộc Hán vương phải cống nạp Chiêu Quân. Chẳng may Phiên vương qua đời, Diên Thọ đem chiếu truyền ngôi ra biên ải cho Hắc Bạch Cốt Tố, Cốt Tố nhận mặt gian thần hạ lệnh giết. Còn Chiêu Quân, chàng trả nàng về đất Hán. Nhưng Chiêu Quân đi thì lỗi đạo tình xưa, ở lại thì thất tiết nên nàng đành dùng dao vàng tử tiết cho trọn đạo trọn tình.


Bình luận

Nội dung liên quan

12:21
Xử Bá Đao Từ Hải Thọ
28/04/2023
·
326 Lượt xem
12:21
Sở Lưu Hương
27/04/2023
·
309 Lượt xem