Upgrade 3 4

Sở Lưu Hương

310 Lượt xem
·
·
27/04/2023

Sở Lưu Hương là một nhân vật chính trong tác phẩm kiếm hiệp của Cổ Long và xuất hiện trong bộ Sở Lưu Hương hệ liệt.

Sở Lưu Hương có biệt tài trộm cắp giống như Robin Hood ở châu Âu nên được gọi là “Đạo soái” hay “Hương soái”. Nhân vật này rất thông minh, có tài phá án, cũng có nhiều nét giống với hình tượng điệp viên 007. Từ Lưu Hương trong tên Sở Lưu Hương là do trên người Sở Lưu Hương luôn có túi hương chứa một mùi hương đặc biệt (mùi uất kim hương) và khi trộm một món đồ thường thường lưu lại mùi thơm đặc biệt đó.

Truyền kỳ về mùi hương của Sở Lưu Hương được Cổ Long giải thích rằng do Sở Lưu Hương có bệnh về mũi, không thể ngửi được và phải thở bằng da nên Sở Lưu Hương không thể biết cơ thể mình có mùi như thế nào. Chính vì vậy anh ta đã đi rất xa, tìm về mùi hương Uất Kim Hương đặc biệt để dùng cho mình. Bằng hữu thân thiết nhất của Sở Lưu Hương gọi anh ta là “lão xú trùng” (con giun thối), nhưng tên gọi này chưa bao giờ được giải thích rõ ràng.


Bình luận

Nội dung liên quan

12:21
Bụi mờ ải nhạn
12/05/2023
·
141 Lượt xem
12:21
Xử Bá Đao Từ Hải Thọ
28/04/2023
·
327 Lượt xem